Peter Pedersen Bust


Peter Pedersen Bust (min Oldefar) Blev født 18 april 1862 på Eskildgård, som det 1. barn. Peter bliver gift med Laura Marie Sørensdatter ( min Oldemor) fra Foulum ved Tjele d. 13 okt 1893. Om Laura kan læses andet sted. De fik tilsammen 3 børn  Helga - Dagny og sidst min Bedstefar Sigurd Alfred Pedersen Bust (blev kun kaldet Alfred) Peter Pedersen Bust døde 16 maj 1850 i Hejls v. Kolding men blev begravet på Løvel Kirkegård.                                           

                 

                                                                 

                                                                                                Peter P. Bust blev den første uddeler i Løvel Brugs, d. 10 april 1890                                                                                                             

                                                                                                    Først 3 år senere kom Laura til Løvel.


      13 okt 1893 Laura og Peter

               Bryllupsbillede

 

                                                                                                                                                                       Laura - Helga og Peter foran Løvel Brugs

I 1901 Anmodede Peter P. Bust en opsigelse af sin kapital der var indskudt i Løvel Brugs stort 2000,00 kr. Brugsen måtte så ud at låne samme beløb til erstaning af kapitalen. Samme tid fratræder Peter P. Bust som uddeler og køber gården "Østergård" Matr. 5a, adresse Tinggaden 33 Løvel.                                                                  "Østergård" Tinggade Løvel


På "Østergård" havde Peter og Laura også brevudvekslingssted, da de solgte "Østergård" til Sønnen Alfred (min Bedstefar) købte de huset ved ved siden af på Tinggaden 35, Løvel. Brevudvekslingsstedet fortsatte i det nye hus.

Fra:  En rundtur i Løvel anno 1938

" 4. I huset Vesterled ved siden af boede Orlas bedstefader og bedstemoder. Det var  Peder og Laura Bust. Her var byens brevsamlingssted, og Laura bestyrede det lille postkontor på en myndig måde. Vi skulle nok huske at tørre skoene af, inden vi gik ind i kontoret."

Peter og Laura overdrog gården 20-10-1938,  d. 4-11-1938 døde Laura efter længere tids sygdom.

Peter fulgte med sønnen, Alfred da denne måtte afhænde "Østergård", til Viborg, og senere til Hejls ved Kolding, hvor han døde  d. 16 maj 1950, blev begravet på Løvel Kirkegård d. 22 maj 1950 ved siden af Laura.

 
Stiftelse Løvel Brugs
Laura Peter foran Løvel brugs
Peter og Laura grav


Peder PedersenBust Løvel

Min Oldefar på Fars side